כל הפרטים על השינויים בקרן בערבות מדינה – מאי 2016

החל מחודש מאי 2016 יחלו שינויים בקרן בערבות מדינה

כדי לעשות לכם סדר במידע, נציג בפניכם את המסלולים החדשים  ונרענן את הקיימים.

הלוואה בערבות מדינה לעסקים קטנים –  מיועדת לבעלי מחזור מכירות שנתי של עד 6.25 מיליון ₪. במסלול זה , ניתן לקבל הלוואה בערבות מדינה בסך של עד 500,000 ₪. ההלוואה מיועדת לביצוע השקעות בעסק או למימון הון חוזר. החזר ההלוואה – 60 תשלומים לאחר תקופת גרייס של 6 חודשים.

הלוואה בערבות מדינה לעסקים בינוניים – עסקים שמחזור המכירות השנתי  שלהם גבוה מ- 6.25 מיליון ₪  ועד מחזור של 100 מיליון ₪, זכאים להלוואה בסך של עד 8% מהמחזור. ההלוואה מיועדת לביצוע השקעות בעסק או למימון הון חוזר.

רמת הביטחונות הנדרשת  מבעלי העסקים הקטנים והבינוניים הינה 25% מסכום  ההלוואה בערבות מדינה.

רמת הביטחונות הנדרשת מבעלי העסקים הקטנים והבינוניים בירושלים הינה 10% מסכום ההלוואה בערבות המדינה.

הלוואה בערבות מדינה לחקלאים – חקלאים העוסקים באחד מענפי החקלאות המופיעים ברשימת הזכאות, ומחזור המכירות השנתי שלהם הינו עד 5 מיליון ₪ , זכאים לקבל הלוואה בערבות מדינה בסך של עד 500,000 ₪ . החזר ההלוואה – 60 חודשים לאחר תקופת גרייס של חצי שנה. או לחילופין, זכאים לקבל הלוואה בולט לשנה בסך של עד 350,000 ₪.

הלווה יידרש להציג בטחונות כנגד ההלוואה בשיעור של 10% מסכום ההלוואה שהתקבל.

הלוואה בערבות מדינה לחקלאים יצואנים – חקלאים בעלי מחזור הכנסות שנתי של מעל 6.26 מיליון ₪  ועד 100 מיליון ₪. כאשר לפחות 250 אלף דולר מתוכם הינם הכנסות מיצוא ישיר או יצוא עקיף. במסלול זה ניתן לקבל הלוואות בשיעור של עד 10% ממחזור ההכנסות השנתי.

במסלול זה הלווה יידרש להציג בטחונות כנגד ההלוואה בשיעור של 25% מסכום ההלוואה שקיבל.

הלוואה בערבות מדינה במסלול יצואן לעסקים – מיועדת ליצואנים אשר היקף היצוא השנתי שלו הינו מעל 250 אלף דולר , במסלול זה ניתן לקבל הלוואה בשיעור של 12% מהמחזור ההכנסות הכולל. תקופת החזר ההלוואה הינה 60 חודשים בתוספת גרייס של חצי שנה.

במסלול זה הלווה יידרש להציג בטחונות כנגד ההלוואה בשיעור של 25% מסכום ההלוואה שקיבל.

הלוואה בערבות מדינה במסלול תעשיינים – הלוואה זו מיועדת לרכישת נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי, הוספת פעילות חדשה לפעילות הקיימת והעסקת עובדים חדשים במסגרת כל אחד מכיווני הצמיחה . סכום ההלוואה המקסימלית הינו 90% מההשקעה או 15% ממחזור ההכנסות. תקופת ההלוואה המקסימלית הינה 12 שנים + גרייס לחצי שנה.

במסלול זה נדרשים בטחונות בשיעור של 30% מסך ההלוואה.

אנו פה בשבילכם לקבלת פרטים נוספים וסיוע בבחירת המסלול המתאים ביותר לעסק

הולמנ'ס – ניהול פיננסי יד ביד