הלוואות מקרנות בערבות מדינה: מי צריך את זה, ובשביל מה זה טוב?

קרן ההלוואות לעסקים קטנים נועדה לסייע במתן אשראי לעסקים בינוניים וקטנים, על ידי מתן הלוואות בערבות מדינה.היתרון בהלוואות אלו הינה באשראי שאינו חלק מהאובליגו בבנק. ניצן לגייס אשראי זה מבנקים שעובדים בשיתוף פעולה עם הקרן. כיום נוכל למצוא בקרן ארבעה בנקים שזכו במכרז: הפועלים, מזרחי-טפחות, אוצר החייל ומרכנתיל. האשראי ניתן ע"י הבנק לאחר אישור הקרן ואישור ועדת אשראי בבנק.

כל עסק, בכל תחום, יכול להגיש בקשה – חקלאות, מסחר, תעשייה, שירותים, בינוי ותיירות.

מפעל שרוצה לרכוש מכונות להגדלת כושר הייצור, ארגון שצופה גידול בפעילות העסק וכתוצאה מכך גדל הצורך להון חוזר נדרש ,עורכת דין שמבקשת להרחיב את משרדה, מעסה רפואי שמתעתד לפתוח קליניקה ולהעסיק ארבעה עובדים במקום להמשיך לעבוד לבדו, אדם שמבקש לפתוח חנות או לשפץ מסעדה, מי שמבקשת להשקיע בסניף של רשת זכיינות.
גם עמותות שמפעילות בית ספר וגובה שכר לימוד – רשאיות לקבל הלוואה מהקרן.

תהליך קבלת ההלוואה:

  1. הפניה לקבלת ההלוואה נעשית דרך שתי חברות שהוסמכו על-ידי המדינה להמליץ לבנק לאשר את ההלוואות. פסילת מועמדות עלולה לקרות במקרים מיוחדים – אם הפונה הוא לקוח מוגבל בבנקים או סיבה מיוחדת אחרת. הרוב המכריע של העסקים הקיימים ועסקים בהקמה, לא אמורים להיתקל בכל קושי.
  2. מילוי שאלון לבירור נקודת המוצא: עסק בהקמה, עסק שרוצה לבצע השקעה או עסק שזקוק להון חוזר.
  3. הכנת תוכנית עסקית מפורטת.
  4. שליחת הבקשה: את הבקשה בצירוף הוכחה תשלום האגרה בצירוף תוכנית עסקית, שולחים לחברה הפועלת בקרן (הגוף המתאם). לאחר מכן תיקבע אתכם פגישה עם נציג הקרן שיבדוק את הבקשה והעובדות, וישאל מספר שאלות. הבודק יכין את הדו"ח שלו. משך זמן הטיפול בגוף המתאם הוא עד 10 ימי עסקים, אבל לרוב נמשך הרבה פחות זמן, מיום השלמת הפרטים.
  5. הגוף המתאם שולח את הדו"ח לבנק. לאחר שהבנק עיין בחומר נקבעת וועדת אשראי בה מיוצגים הגוף המתאם והבנק – ונקבע גובה ההלוואה ותנאיה.
  6. כ-50% מהמבקשים מקבלים את ההלוואה המבוקשת. לעתים מחלקים את ההלוואה לשני שלבים, כאשר השלב השני מותנה בעמידה בהתקדמות מסוימת.

חשוב להבין שהטפסים שמילאתם מהווים בעצם תכנית עסקית קצרה, שעם תוצאות פגישתכם עם הכלכלן הבודק – הם כרטיס הביקור שלכם. ככל שתעשו רושם חיובי יותר מבחינת שליטה בחומר והבנת הכיוון העסקי שלכם – יעלו סיכוייכם לקבלת ההלוואה.

ההלוואה ניתנת לתקופה של חמש שנים: ניתן להתחיל לפרוע את ההלוואה לאחר חצי שנה ממועד קבלת ההלוואה, תקופה זו מוגדרת כתקופת חסד (גרייס).

אנחנו שמחים לסייע לכל עוסק, חברה או ארגון להשיג את המימון אותו אתם צריכים כדי לגדול ולצמוח, ללוות ולסייע לכם בכתיבת הבקשה והתוכנית העסקית – וזאת, בראש ובראשונה, מתוך תחושת שליחות ואמונה בצורך של המשק המקומי שלנו בעסקים יציבים, איכותיים ואמינים שמנוהלים בצורה נכונה ומצליחים.

נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה שקשורה להליך קבלת הלוואות מקרנות בערבות מדינה!

הכסף שלכם בטוח בידיים של "הולמנ'ס בע"מ – ניהול פיננסי".
אנחנו הולכים אתכם, יד ביד.