קורה שאתם מגיעים לבנק ומרגישים מאוימים או אובדי עצות?
זהו, העידן הזה נגמר!

אנחנו מציעים ללקוחות שלנו שירות מקיף של ניהול אשראי,
וכחלק מהשירותים שלנו ב-"הולמנ'ס בע"מ - ניהול פיננסי" נסייע לכם ב:

  • גיוס אשראי מגופים בנקאיים.
  • גיוס אשראי מגופים חוץ בנקאיים.
  • גיוס אשראי מהלוואות מקרנות בערבות מדינה.
  • שיפור מבנה האשראי הבנקאי.
  • ניהול משא ומתן מול המערכת הבנקאית.
  • חיסכון בעלויות מימון.