1. כחלק מתוכניות הסיוע לעסקים שהממשלה אישרה לאור הסגר שהולך ומתהדק, הוחלט כי מענק להחזר הוצאות יינתן לעסקים שמחזור המכירות שלהם ירד בלפחות 25% ביחס לתקופה מקבילה בשנת 2019. החלטה זו מחליפה את התנאי הקודם הנדרש לירידה במכירות של לפחות.40%. מענק החזר ההוצאות תקף עד יוני 2021, אך התיקון הספציפי הזה הינו עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר בלבד. לגבי החודשים הבאים תינתן החלטה בהמשך.

  2. מענק שימור עובדים אשר לא הוצאו לחל"ת יינתן כאשר הכנסות העסק בחודשים ספטמבר – אוקטובר ירדו בלפחות 25% מההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. גובה המענק יעמוד על 5,000 שקל לעובד ויקבע בהתאם לפגיעה של העסק בשילוב אחוז העובדים ששימר במהלך התקופה.

  3. פטור מלא בתשלום ארנונה לחודשים ספטמבר – אוקטובר לעסקים שיציגו פגיעה בהכנסות בלפחות 25% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

  4. תקצוב תוכנית לעסקים לעידוד מסחר מקוון ופעילות דיגיטלית לעסקים קטנים ובינוניים.

  5. תקצוב נוסף למתן הלוואות קורונה בערבות מדינה במסלול כללי ובמסלול עסקים בסיכון.

יש לכם עוד שאלות? אשמח לתת סיוע ומענה!

אילנה הולמן, 052-802-9318.